Ακρυλικός σοβάς για συστήματα θερμοπρόσοψης σε οργανική βάση. Έτοιμο αδιάβροχο διακοσμητικό επίχρισμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους. Διάφορες κοκκομετρίες από 1,0 έως 3,0 mm. ETAG 004:2000 DOP 247601.

 

RÖFIX KHP

Συσκευασία

Πλαστικά δοχεία των 25 kg

Χρωματικοί τόνοι

Εκατοντάδες χρωματικοί τόνοι βάση χρωματολογίου.

Κατανάλωση

Η κατανάλωση περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα στο τέλος της σελίδας.

Διάρκεια αποθήκευσης

Τουλάχιστον 12 μήνες σε ξηρό και δροσερό χώρο . Προστασία δοχείων απο παγετό.

Ιδιότητες

Το έτοιμο ελαστικό ινοπλισμένο επίχρισμα Röfix KHP δημιουργεί μια διακοσμητική επιφάνεια υψηλών μηχανικών και κλιματολογικών αντοχών με υψηλή ικανότητα διαπνοής. Η βάση του είναι  οργανική με συνδετικό υλικό και λευκή άμμο μαρμάρου. Ελαστικότητα, άριστη εργασιμότητα, τεχνολογία Relax της Röfix.
khp_image_1.png

Πεδίο Εφαρμογής

Το έτοιμο επίχρισμα Röfix KHP εφαρμόζεται σε κάθε λείο ορυκτό υπόβαθρο άβαφο ή βαμμένο με σταθερό χρώμα. Απομακρύνουμε ασταθή χρώματα, και σταθεροποιούμε εύθρυπτες επιφάνειες με τα κατάλληλα αστάρια. Σε κάθε περίπτωση προηγείται μία προεπάλειψη της επιφάνειας με το αστάρι Röfix Putzgrund PremiumΗ προεπάλειψη περνιέται αναραίωτη με βούρτσα ή ρολό μαλλιού μέχρι κορεσμού.

Το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση. Το αναδεύουμε μέσα στο δοχείο του με ένα τρυπάνι πριν την εφαρμογή ώστε να κατανεμηθούν οι κόκκοι. Αν η εφαρμογή διακόπτεται να αναδεύουμε ξανά για να μην γίνεται απόμιξη λόγω καθίζησης των κόκκων.

Η διαμόρφωση της διακοσμητικής επιφάνειας γίνεται σαν μαρμαροκονία με πλαστικό τριβείο, οριζόντια, κάθετα, κυκλικά, διαγώνια ή σταυρωτά ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα, στον χρόνο επεξεργασίας. Δεν ραντίζουμε με νερό το διαστρωμένο υλικό. Θερμοκρασία εφαρμογής αέρα  και υποστρώματος +5° C έως +25° C. Η εργασία δεν διακόπτεται σε ενιαίες επιφάνειες και σε αυτές χρησιμοποιούνται υλικά με τον ίδιο κωδικό παραγωγής. Αν μας έχουν διατεθεί δοχεία διαφορετικού κωδικού παραγωγής τα αναμιγνύουμε πριν από την εφαρμογή. Προστατεύουμε το διαστρωμένο υλικό από βίαιη εξάτμιση καθώς και από βροχή (για 24 ώρες). Η εργασία να γίνεται σε καλυμμένη από λινάτσες πρόσοψη, διότι ακόμη και σκιές (από την σκαλωσιά π.χ. ) μπορούν να αφήσουν «αποτύπωμα» στο υλικό. Τα εργαλεία καθαρίζονται εγκαίρως με νερό, αλλά και ενδιάμεσα κατά την εφαρμογή.

Τρόποι Εφαρμογής

Το έτοιμο επίχρισμα Röfix KHP εφαρμόζεται σε κάθε λείο ορυκτό υπόβαθρο άβαφο ή βαμμένο με σταθερό χρώμα. Απομακρύνουμε ασταθή χρώματα, και σταθεροποιούμε εύθρυπτες επιφάνειες με τα κατάλληλα αστάρια. Σε κάθε περίπτωση προηγείται μία προεπάλειψη της επιφάνειας με το αστάρι Röfix Putzgrund PremiumΗ προεπάλειψη περνιέται αναραίωτη με βούρτσα ή ρολό μαλλιού μέχρι κορεσμού.
Το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση. Το αναδεύουμε μέσα στο δοχείο του με ένα τρυπάνι πριν την εφαρμογή ώστε να κατανεμηθούν οι κόκκοι. Αν η εφαρμογή διακόπτεται να αναδεύουμε ξανά για να μην γίνεται απόμιξη λόγω καθίζησης των κόκκων,
Η διαμόρφωση της διακοσμητικής επιφάνειας γίνεται σαν μαρμαροκονία με πλαστικό τριβείο, οριζόντια, κάθετα, κυκλικά, διαγώνια ή σταυρωτά ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα, στον χρόνο επεξεργασίας. Δεν ραντίζουμε με νερό το διαστρωμένο υλικό. Θερμοκρασία εφαρμογής αέρα  και υποστρώματος +5° C έως +25° C. Η εργασία δεν διακόπτεται σε ενιαίες επιφάνειες και σε αυτές χρησιμοποιούνται υλικά με τον ίδιο κωδικό παραγωγής. Αν μας έχουν διατεθεί δοχεία διαφορετικού κωδικού παραγωγής τα αναμιγνύουμε πριν από την εφαρμογή. Προστατεύουμε το διαστρωμένο υλικό από βίαιη εξάτμιση καθώς και από βροχή (για 24 ώρες). Η εργασία να γίνεται σε καλυμμένη από λινάτσες πρόσοψη, διότι ακόμη και σκιές (από την σκαλωσιά π.χ. ) μπορούν να αφήσουν «αποτύπωμα» στο υλικό. Τα εργαλεία καθαρίζονται εγκαίρως με νερό, αλλά και ενδιάμεσα κατά την εφαρμογή.

Προδιαγραφές

Πανευρωπαϊκή πιστοποίηση:
ETAG 004:2000  
DOP 247601  
EN 15824:2009
Ειδικό βάρος : 1,8
Διαπίδυση υδρατμών μ :150
Τιμή Sd : < 0,2
PH : 8,5
Ειδική θερμοχωρητικότητα: 1J/kg K
Απορρόφηση νερού (EN 1015-18): < 0,1 kg/m2h0,5
Κλάση ευφλεκτότητας (ΕΝ-13501-1): Α2-s1, d0

 

  Πίνακας κατανάλωσης
pinakas_1.jpg
khp_image_2.jpg

  Εμφάνιση υλικού σε κοκκομετρία 1,5mm διαμορφωμένο με πλαστικό τριβείο.

RÖFIX P50

Συσκευασία

Πλάτος : 100 cm Μήκος : 50 m / ρολό.

Κατανάλωση

1,1 m /m. (Τα πλέγματα αλληλεπικαλύπτονται κατά 10 cm).

Ιδιότητες

Πλέγμα υφαντής υάλου με εμποτισμό υψηλής ποιότητας. Ανθεκτικό στα αλκάλια, με αντίσταση στις μετατοπίσεις. Υψηλή αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό. Ο συντελεστής διαστολής του ισοδυναμεί με εκείνον των επιχρισμάτων. Δεν περιέχει PVC και μαλακτικές ουσίες. Κατάλληλο και για αποκατάσταση ρωγμών.

Πεδίο Εφαρμογής

Το βασικό πλέγμα οπλισμού των συστημάτων θερμοπρόσοψης EPS της Röfix που τοποθετείται ανάμεσα από τις 2 στρώσεις του υλικού στρώσης οπλισμού  W50. Μέρος του πιστοποιημένου συστήματος θερμοπρόσοψης.  Πέραν τούτων, κατάλληλο και για αποκαταστάσεις ρηγματωμένων προσόψεων γενικά καθώς και για οπλισμό κάθε σπατουλαριστού κονιάματος ανακαίνισης.

Τρόποι Εφαρμογής

Τοποθετούμε το πλέγμα πιέζοντας το στην πρώτη φρέσκια στρώση του W50, τηρώντας αλληλοεπικαλύψεις 10 cm με οδηγό το μαύρο μαρκάρισμα πάνω στο πλέγμα. Στις αλληλοεπικαλύψεις το καλύπτουμε πλήρως με το W50. Το επιπεδώνουμε και καλύπτουμε με την δεύτερη στρώση πλήρως έως κάτω.

net_kleber.jpg
Σε γωνίες ανοιγμάτων (παράθυρα, πόρτες) οπλίζουμε με διαγώνια τεμάχια πλέγματος (τουλ. 20 Χ 40 cm) πριν από την τοποθέτηση του επιφανειακού πλέγματος. Αν το πλέγμα διακόπτεται (π.χ. στα σημεία στήριξης της σκαλωσιάς) πρέπει να τοποθετείται εκεί ένα επιπλέον τεμάχιο οπλισμού. Το πλέγμα να προστατεύεται από τυχόν μηχανική προσβολή των αιχμηρών εργαλείων εφαρμογής των υπολοίπων υλικών.

Προδιαγραφές

Βάση : Υαλόπλεγμα με ειδικό εμποτισμό.
ETA-04/0033 (ETAG 004), ETA-04/0034 (ETAG 004), ETA-04/0078
(ETAG 004), ETA-05/0125 (ETAG 004), ETA-06/0184 (ETAG 004)
Όχι εύφλεκτο (κατηγορία Β1 ή Α2 κατά DIN 4102)
Πλάτος : 100 cm
Μήκος : 50 m / ρολό
Ειδικό βάρος : 145 g/m2
Πλέξη : 4,0 Χ 4,0 mm
Διαμήκης αντοχή τάσης (ETAG 004) : 2000 Ν/5 cm
Επιμήκυνση θραύσης: 2%/50mm
Αποθήκευση : Τουλ. 12 μήνες, όρθιο και όχι συμπιεσμένο.
Προστασία από UV ακτινοβολία.
Χρωματισμένο πορτοκαλί.