ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ακρυλικός σοβάς για συστήματα θερμοπρόσοψης σε οργανική βάση. Έτοιμο αδιάβροχο διακοσμητικό επίχρισμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους. Διάφορες κοκκομετρίες από 1,0 έως 3,0 mm. ETAG 004:2000 DOP 247601.

Επίχρισμα για συστήματα θερμοπρόσοψης σε βάση σιλικόνης. Έτοιμο αδιάβροχο διακοσμητικό επίχρισμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους.                                                                                                                                                                     .

Κονία συγκόλλησης & τοποθέτησης οπλισμού συστημάτων ETICS (θερμοπρόσοψης) βάσει ETA-04/0034 (ETAG 004).                                                                                                                                                                                                              .

Πλέγμα οπλισμού θερμοπρόσοψης. ETA-04/0033 (ETAG 004), ETA-04/0034 (ETAG 004), ETA-04/0078, (ETAG 004), ETA-05/0125 (ETAG 004), ETA-06/0184 (ETAG 004).                                                                                                                                   .

Προφίλ ενίσχυσης γωνίας 90° με πλέγμα υφαντής υάλου με εμποτισμό υψηλής ποιότητας.                                                                                                                                                                                                                                                                      .

Προφίλ ενίσχυσης οριζόντιας γωνίας 90° με νεροσταλάκτη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .