Ίνες πολυπροπυλενίου για αποτροπή ρωγμών συρρίκνωσης πήξεως στα κονιάματα και το μπετόν .                                                                                                                                                                                                                                                           .

 

Ίνες πολυπροπυλενίου

Συσκευασία

Σακουλάκια 1 kg

Διάρκεια αποθήκευσης

Απεριόριστη αποθήκευση

Κατανάλωση

  6 mm :  0,6 kg / m3
12 mm :  0,6 kg / m
3
18 mm :  1,0 kg / m
3
Ίνες πολυπροπυλενίου 2,8/ 6 mm


STW -Crackstop 2,8/6 mm : Ίνες πολυπροπυλενίου για αποτροπή ρωγμών συρρίκνωσης πήξεως στα κονιάματα ( σοβάδες, τσιμεντοκονίες δαπέδου, γκρο μπετόν με κόκκο αδρανούς έως 6 mm, κλπ.).
 
Ιδιότητες
Οι ρωγμές δημιουργούνται διότι στο αρχικό στάδιο πήξης, όταν η τάση συρρίκνωσης έχει τις υψηλότερες τιμές, η αντοχή των κονιαμάτων έχει τις μικρότερες αντοχές. Οι ίνες δημιουργούν έναν τρισδιάστατο οπλισμό που απορροφά τις τάσεις συρρίκνωσης και αποτρέπει έτσι την ρηγμάτωση.

Τρόποι Εφαρμογής
Δοσολόγηση : 0.6 kg / m3

Προδιαγραφές
Δοσολόγηση : 0.6 kg / m3 
Ειδικό Βάρος : 0,91 g/ cm3 Π
άχος ίνας : 2,8 dtex (20 microns)
Ειδική επιφάνεια : 2250 cm2/g
Αριθμός ινών : 600.000/g
Διατομή : στρογγυλή
Βάση : PP
Σημείο τήξης : 160o C
Μήκος ίνας : 6mm
Αντοχή εφελκυσμού : 255 Ν/mm2
Ίνες πολυπροπυλενίου 2,8/12mm


Ίνες πολυπροπυλενίου για αποτροπή ρωγμών συρρίκνωσης πήξεως στο μπετόν. Κατάλληλο και για κονιάματα (σοβάδες, τσιμεντοκονίες δαπέδου, γκρο μπετόν με κόκκο αδρανούς έως 12 mm, κλπ.). Αυτοδιαλυόμενα χάρτινα σακουλάκια
 
Ιδιότητες
Οι ρωγμές δημιουργούνται διότι στο αρχικό στάδιο πήξης, όταν η τάση συρρίκνωσης έχει τις υψηλότερες τιμές, η αντοχή των κονιαμάτων έχει τις μικρότερες αντοχές. Οι ίνες δημιουργούν έναν τρισδιάστατο οπλισμό που απορροφά τις τάσεις συρρίκνωσης και αποτρέπει έτσι την ρηγμάτωση.

Τρόποι Εφαρμογής
Δοσολογία: ένα διαλυόμενο σακουλάκι ανά m3μπετόν ή τσιμεντοκονίας

Προδιαγραφές
Δοσολόγηση : 0.6 kg / m3 
Ειδικό Βάρος : 0,91 g/ cm3 
Πάχος ίνας : 2,8 dtex (20 microns)
Ειδική επιφάνεια : 2250 cm3/g
Αριθμός ινών : 300.000/g
Διατομή : στρογγυλή
Βάση : PP
Σημείο τήξης : 160 3 C
Μήκος ίνας : 12mm
Αντοχή εφελκυσμού : 255 Ν/mm2
Ίνες πολυπροπυλενίου Krenit PP BKG 18 mm

Πανίσχυρες ίνες πολυπροπυλενίου με διπλό τρόπο δράσης. Εκτός από την γνωστή ιδιότητα αποτροπής ρωγμών, αντικαθιστούν (σε ενισχυμένη δοσολόγηση 1,5-2 kg/m3) και τον μεταλλικό οπλισμό (ατσαλόινες, πλέγματα, οπλισμό χάλυβα) σε μη στατικούς φορείς (δάπεδα γκαράζ , βιομηχανικά, δάπεδα ενδοδαπεδίου, τοιχία κλπ.)
 
Τρόποι Εφαρμογής
Δοσολογία: 1 συσκευασία / m3 κονίας για αποτροπή ρωγμών 1,5-2 συσκευασίες m3 κονίας σαν οπλισμός.

Προδιαγραφές
Δοσολόγηση : 1,0 kg / m 3 ( ή 1,5-2,0 σαν οπλισμός)
Ειδικό Βάρος : 0,91 g/ cm3
Πάχος ίνας : 40 microns
Ειδική επιφάνεια : 690 cm3/g
Αριθμός ινών : 7000/g
Διατομή : στρογγυλή
Βάση : PP
Σημείο τήξης : 160 o C
Μήκος ίνας : 18 mm
Αντοχή εφελκυσμού : 500 Ν/mm2