ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κρυσταλλοποιητικό στεγανοποιητικό πρόσμικτο μάζης μπετόν. Ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE (ΕΝ 934-2)                                                                                                                                                                                                                                                         .

Κρυσταλλοποιητικό στεγανοποιητικό μάζης μπετόν με παράλληλο υδροφοβισμός. Ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE (ΕΝ934-2). Ελαχιστοποιημένη (πάνω από 80%) εμφάνιση αλάτων σε σχέση με τις απλές προσμείξεις κρυσταλλοποίησης. 

Κρυσταλλοποιητικό στεγανοποιητικό και συγχρόνως ρευστοποιητικό πρόσμικτο μάζης μπετόν. Πιστοποίηση CE (ΕΝ934-2). Καθιστά περιττή την πρόσμιξη ρευστοποιητικού σε σχέση με τα πρόσμικτα κρυσταλλοποίησης στεγανοποίησης.

Βελτιωτική οικοδομική ρητίνη με διπλή ιδιότητα. Πρόσμικτο πρόσφυσης, αποτρεπτικό ρωγμών, αντισυρρικνωτικό, αλλά συγχρόνως και στεγανοποιητικό μάζης. Χωρίς γεμιστικές ύλες και διαλύτες.                                                                           .

Bελτιωτική οικοδομική ρητίνη. Πρόσμικτο πρόσφυσης, αποτρεπτικό ρωγμών, αντισυρρικνωτικό. Χωρίς γεμιστικές ύλες και διαλύτες.                                                                                                                                                                                                  .

 Ίνες πολυπροπυλενίου για αποτροπή ρωγμών συρρίκνωσης πήξεως στα κονιάματα και το μπετόν .                                                                                                                                                                                                                                                           .