Τσιμεντοειδές ελαστικό στεγανοποιητικό. Αποκαθιστά το σκυροδέμα σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές της γεωμετρίας των διατομών και της λειτουργίας του. Δύο επιλογές ελαστικότητας. Ιδανικό για πισίνες. Ενεργή φραγή ενανθράκωσης.

 

Velosit WP 124

Συσκευασία

Σάκοι 25 kg (συστατικό Α) δοχείο 8 kg (συστατικό Β)

Κατανάλωση

Για υδροστατικές πιέσεις 50 μέτρων θετικής πίεσης, ή 15 μέτρων αρνητικής: 3,8 kg/m2.

Ιδιότητες

To Velosit WP 124 είναι μια υψηλά ελαστική κονία με γρήγορη ανάπτυξη αντοχών. Αν δεν απαιτείται υψηλή αλλά ενδιάμεση ελαστικότητα μπορούμε να προσθέσουμε μόνον την μισή ποσότητα από το απαιτούμενο γαλάκτωμα. Το υλικό στεγανοποιεί και στις 2 εκδοχές του κατά DIN 18195-2 πίνακες 7 & 8 και κατά  EN 12390-8. Το υλικό μετατρέπεται σε μία στρώση γεφύρωσης ρωγμών και ανθεκτική σε απότριψη.
Το υλικό υπερβαίνει τις απαιτήσεις ΕΝ 1504-2 (C) και πληροί τις απαιτήσεις για εφαρμογές βάσει ΕΝ 1504-9  3.1 & 3.3. Εφαρμόζεται απλά με βούρτσα, σπάτουλα ή κατάλληλο εκτοξευτήρα.
DIN EN 1504-9 / Αρχή 3: Αποκατάσταση Σκυροδέματος.
Αποκατάσταση του αρχικού σκυροδέματος σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές της γεωμετρίας των διατομών και της λειτουργίας του. Αποκατάσταση της γεωμετρίας του σκυροδέματος με μερική αντικατάστασή του.
3.1 Σαν κονίαμα εφαρμοζόμενο με το χέρι.
3.3 Σαν εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή κονίαμα.
Κάλυψη ρωγμών βάσει ASTM C836 2,4mm / 96 mils ή 0,6 mm / 24 mils με μισό γαλάκτωμα
Επιμήκυνση θραύσης 60 % (25Α+8Β) ή 8% με μισό γαλάκτωμα.
Απλή εφαρμογή.
Στεγανό έως 50 m βάθος νερού (ΕΝ 12390-8).
Χρόνος ζωής μίγματος 45-60 λεπτά.
Τελικές αντοχές μέσα σε 7 ημέρες.
Βατό για το 2ο χέρι εντός 3 ωρών (23°C 60% σχετ. υγρασία).
Βατό για κυκλοφορία εντός 5 ωρών (23°C 60% σχετ. υγρασία).
Καταπόνηση με νερό υπό πίεση εντός 5 ημερών.
Ακραία πρόσφυση σε μπετόν και τοιχοποιία.
Αντοχή σε εύρος pH 3-12 καθώς και σε μαλακό νερό.
Άριστη αντοχή σε κλιματολογικές καταπονήσεις.
Κρατική πιστοποίηση ποσίμου ύδατος.
Φραγή CO2 (ενανθράκωση) βάσει ΕΝ 1504-2.
Αντοχή σε θειικα.

Πεδίο Εφαρμογής

Ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό για μπετόν, πέτρα και τούβλο. Στεγανοποίηση βατών δωμάτων, ιδιαιτέρα κατάλληλο όταν συλλέγουμε από αυτά πόσιμο νερό.
Στεγανοποιήσεις βάσει DIN 18195-2 πίνακας 7 και 8. Στεγανοποιήσεις υπογείων. Στεγανοποιήσεις ταρατσών και δωμάτων κάτω από πλακάκια ή πέτρα. Εκτεθειμένη στεγανοποίηση δωμάτων με μέτρια κυκλοφορία. Στεγανοποίηση δεξαμενών ποσίμου ύδατος. Στεγανοποιήσεις υπογείων σε θετικές και αρνητικές πιέσεις. Στεγανοποίηση φραγμάτων και καναλιών. Στεγανοποίηση βιολογικών καθαρισμών. Στεγανοποίηση κολυμβητικών δεξαμενών έως μεσαίου μεγέθους. Δέχεται άμεσα επάνω του πλακίδια και φυσική πέτρα. Στεγανοποίηση ταρατσόκηπων οικιών.

Τρόποι Εφαρμογής

Προτού εφαρμοσθεί το υλικό πρέπει να έχουμε μία επιφάνεια μπετόν, τσιμεντοκονίας, τοιχοποιίας, ή απορροφητικής πέτρας καθαρή, χωρίς άλατα, τρύπες και ανομοιογενή υλικά (τρυπόξυλα, φουρκέτες, πολυστερίνη, φωλιές). Στο μπετόν αφαιρούμε τα τρυπόξυλα, κόβουμε τις φουρκέτες (σε βάθος 2cm) και σφραγίζουμε τις τρύπες με ταχύπηκτο τσιμέντο. Κόβουμε επίσης τυχόν αιχμηρές προεξοχές (γρέζια κλπ.) και στρογγυλεύουμε με «λούκια» τις ορθές γωνίες χρησιμοποιώντας για την διαμόρφωση των λουκιών το ίδιο το υλικό. Η ελαχίστη απαίτηση αντοχών εφελκυσμού του υποβάθρου είναι 1,5 MPa (218 psi)  (για να συνεργαστεί στις αρνητικές πιέσεις) και αντιστοίχως 25 MPa (3625 psi) αντοχή σε θλίψη. Μικρότερες αντοχές είναι αποδεκτές αν δεν απαιτούνται υψηλές τιμές εφελκυσμού πρόσφυσης όπως π.χ. για εφαρμογή πάνω σε γυψοσανίδες κλπ. Το υλικό παραλαμβάνει αρνητικές πιέσεις 1,5 bar σαν πλήρως ελαστικό και 5 bar σαν ημιελαστικό.
Η γωνία τοίχου δαπέδου μπορεί να διαμορφωθεί σε λούκι με το WP 101.
 
Ανάμιξη: 1η Δυνατότητα- Πλήρως ελαστική. Αναμιγνύουμε όλο το συστατικό Α (σακί 25 kg) με όλο το συστατικό Β ( 8 kg γαλάκτωμα ελαστικοποίησης) με αργές στροφές (300-600 rpm) μέχρι να γίνει ομοιογενές. Επιτρέπεται να προστεθεί έως max. 1 lit νερό, αναμιγνύοντας, έως ότου επιτύχουμε την επιθυμητή υφή. 
 
2η Δυνατότητα – Ημιελαστική. Αναμιγνύουμε όλο το συστατικό Α (σακί 25 kg) με το μισό συστατικό Β (4 kg γαλάκτωμα ελαστικοποίησης) με αργές στροφές (300-600 rpm) μέχρι να γίνει ομοιογενές. Επιτρέπεται να προστεθεί έως max. 1,5-2,5 lit νερό, αναμιγνύοντας, έως ότου επιτύχουμε την επιθυμητή υφή.
Γενικά όταν προσθέτουμε νερό επιμηκύνεται ο χρόνος διαβροχής και προστασίας και καλό είναι να προσθέτουμε όσο πιο λίγο μπορούμε.
Το μίγμα είναι εργάσιμο για 45-60 λεπτά στους 23°C.
 
Την έτοιμη πλέον επιφάνεια διαβρέχουμε με νερό μέχρι κορεσμού. Για εφαρμογή με βούρτσα διαστρώνουμε με σταυρωτές κινήσεις. Το δεύτερο χέρι μπορεί να ακολουθήσει σε 3 ώρες (στους 23°C). Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως με νερό.
 
Προσοχή: Εφαρμόζοντας το υλικό σε οριζόντιες επιφάνειες μπορεί να εμφανισθεί μια συσσώρευση («μπούκωμα») του υλικού στην βούρτσα. Για να μην γίνεται αυτό, πρέπει το υπόβαθρο να βρέχεται μέχρι πλήρους κορεσμού, να εμφανίζεται δηλαδή κάποιο λιμνάζον νερό το οποίο το σπρώχνουμε με την σκούπα, αλλά η διάστρωση του υλικού να ακολουθεί εκείνη την στιγμή, χωρίς καμία καθυστέρηση.
 
Εφαρμογή σε ένα μόνον χέρι:
Επιλέγουμε την σφιχτή υφή χωρίς δηλαδή προσθήκη νερού αναμιγνύοντας μόνον τα 2 συστατικά και διαστρώνουμε μικρή ποσότητα  υλικού  σαν προεπάλειψη, «γρατζουνιστά» με οδοντωτή σπάτουλα πάνω σε καλά βρεγμένο υπόβαθρο, φροντίζοντας με την στρώση αυτήν να γεμίσουμε τυχόν βαθουλώματα.
Αμέσως μετά πάνω στην στρώση αυτή διαστρώνουμε με οδοντωτή σπάτουλα «φρέσκο σε φρέσκο» την τελική ποσότητα σε 2 mm πάχος. Αυτό το πάχος επιτυγχάνεται κρατώντας λοξά σε 45° γωνία μια οδοντωτή σπάτουλα.
Μόλις διαστρώσουμε σπατουλάρουμε το κτενισμένο υλικό ώστε να γίνει λείο.
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως με νερό.

Μετεπεξεργασία (curing) : Συνήθως δεν απαιτείται παρά μόνον σε ακραίο καύσωνα. Να αποφεύγουμε την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και δυνατό άνεμο. Ειδάλλως εργαζόμαστε σε 2 λεπτές στρώσεις για να αποφύγουμε τις ρωγμές συρρίκνωσης.
Οι καταναλώσεις είναι 1,9 kg/m2 για κάθε χέρι εφαρμογής με βούρτσα
Για εφαρμογή σε μια φάση εργασίας (με σπάτουλα) είναι 0-0,5 kg/m2 για την «γρατζουνιστή» προεπάλειψη και 3,5- 3,8 kg/m2 για την τελική επίστρωση.
 
Συνιστώμενα πάχη:  Υγρασίες: 1.25 mm
                                Υδροστατική πίεση: 2.0 mm
                                Υδροστατική πίεση και ροή νερού ή μηχανική απότριψη: 2.5 mm

Προδιαγραφές

1η εκδοχή: Πλήρως ελαστική εφαρμογή (προσθήκη όλου του γαλακτώματος).
Αδιαπεράτότης νερού βάσει Ευρωπαϊκής οδηγίας ΕΝ 12390-8 δίνει τα εξής αποτελέσματα:          
Θετική καταπόνηση νερού: 5 bar  /  Αρνητική: 1,5 bar.
Μη υδατοπερατότης:  Θετικά 50 μέτρα στήλης ύδατος (ΕΝ 12390-8) Αρνητικά 15 μέτρα στήλης ύδατος (ΕΝ 12390-8).
Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,02 kg/m2 X h0,5.    
Κρατικό πιστοποιητικό καταλληλότητας ποσίμου ύδατος.
Αντοχή σε ρηγμάτωση: 1,2 MPa.
Επιμήκυνση ρηγμάτωσης: 60 %.
Επικάλυψη ρωγμών βάσει οδηγίας ASTM C836 : 2,4 mm.
Εφελκυσμός πρόσφυσης: 1,0 MPa.
Τιμή υδρατμοπερατότητας SD (2mm) : 3,0 m.
Διαπίδυση CO2 : SD (2mm) : 250 m.
Περιεκτικότης σε χλωριόντα:  < 0,05%.                                                                
Τεστ αντοχής σε ενανθράκωση: Πληροί.
Θερμοκρασία υποβάθρου:  + 5 ºC - +35 ºC.
2η εκδοχή: Ημιελαστική εφαρμογή (προσθήκη του μισού γαλακτώματος).
Αδιαπεράτότης νερού βάσει Ευρωπαϊκής οδηγίας ΕΝ 12390-8 δίνει τα εξής αποτελέσματα:          
Θετική καταπόνηση νερού: 5 bar  /  Αρνητική: 5 bar.
Μη υδατοπερατότης:  Θετικά 50 μέτρα στήλης ύδατος (ΕΝ 12390-8) Αρνητικά 50 μέτρα στήλης ύδατος (ΕΝ 12390-8).
Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,02 kg/m2 X h0,5.
Κρατικό πιστοποιητικό καταλληλότητας ποσίμου ύδατος.
Αντοχή σε ρηγμάτωση: 1,2 MPa.
Επιμήκυνση ρηγμάτωσης: 8 %.
Επικάλυψη ρωγμών βάσει οδηγίας ASTM C836 : 0,6 mm.
Εφελκυσμός πρόσφυσης: 2,0 MPa.
Οι υπόλοιπες τιμές παραμένουν ως άνω.

RV 220 Elastodicht

Συσκευασία

Δοχεία 5 και 25 kg

Κατανάλωση

Υγρασία : 1,5 kg/m2 για προεπάλειψη και 2 σκέτα χέρια για πάχος στεγνού φιλμ 1,0 mm.         

Υδροστατικές πιέσεις: 2,5 kg/m2 για προεπάλειψη και 2 σκέτα χέρια για πάχος στεγνού φιλμ 1,5mm.

Φυλλάδια

 

Ιδιότητες

Θιξοτροπικό. Εφαρμογή και σε κάθετες επιφάνειες.
Εύκαμπτο και ελαστικό. Γεφυρώνει υπάρχουσες και μελλοντικές ρωγμές.
Ακραίες θερμοκρασιακές αντοχές.
Αντοχή σε γήρανση.
Δεν περιέχει διαλύτες.
Άψογη πρόσφυση σε κάθε οικοδομικό υπόβαθρο.
Ανθεκτικό σε άλατα, τσιμέντο, αραιά οξέα, υδατικά διαλύματα κλπ.

Πεδίο Εφαρμογής

Στεγανοποίηση ταρατσών (συμβατική και ανεστραμμένη), θεμελίων, τοιχίων υπογείων, δεξαμενών, ζαρντινιερών, αρμών από ταρατσόπλακες, τριχοειδών ρωγμών σε ταράτσες, λουτρών, υγρών χώρων. Επισκευή παλαιών ασφαλτικών ή ακρυλικών στεγανοποιήσεων και ασφαλτοπάνων. Χρησιμεύει επίσης σαν αστάρι της αυτοκόλλητης μεμβράνης  και σαν στεγανοποιητική προστασία δεξαμενών από μπετόν που καταπονούνται και από φυσική χημική προσβολή (π.χ. ζωικά απόβλητα)
 
Στεγανοποίηση υψηλής ελαστικότητας με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, για εφαρμογή σε ταράτσες, βεράντες, υπόγεια γκαράζ. Στεγανοποίηση υπογείων χώρων σε επαφή με το έδαφος, όπως τοιχίων, θεμελίων, ζαρντινιερών κλπ.
 
Κατάληλο και για ισχυρή συγκόληση θερμομονωτικών υλικών.

Τρόποι Εφαρμογής

Προτού εφαρμοσθεί το υλικό η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή (μπορεί να είναι και ελαφρά υγρή, αλλά όχι με λιμνάζοντα νερά), καθαρή, χωρίς φωλιές η μεγάλες ρωγμές που χάσκουν. Το υπόστρωμα δεν πρέπει να έχει άλατα, τρύπες και ανομοιογενή υλικά (τρυπόξυλα, φουρκέτες, πολυστερίνη, φωλιές) διαχωριστικές στρώσεις όπως λίπη, έλαια, σκόνη ή αιχμηρές απολήξεις. Αφαιρούμε τυχόν τρυπόξυλα, κόβουμε τις φουρκέτες (σε βάθος 2cm) και σφραγίζουμε τις τρύπες με ταχύπηκτο τσιμέντο. Κόβουμε επίσης τυχόν αιχμηρές προεξοχές (γρέζια κλπ.) και εξαλείφουμε κάθε ορθή γωνία με «λούκια» εφαρμόζοντας με ένα γυάλινο μπουκάλι το έτοιμο υλικό λουκιών. Σε απορροφητικές και ορυκτές επιφάνειες προηγείται μια προεπάλειψη του υλικού με βούρτσα αραιωμένο σε τριπλάσια ποσότητα νερού. Ακολουθούν δύο σκέτα χέρια του υλικού, κατευθείαν από το δοχείο, με βούρτσα, πινέλο ή σπάτουλα. Η κάθε στρώση πρέπει να στεγνώνει πριν εφαρμοστεί η επόμενη (είναι στεγνή όταν ένα υγρό δάχτυλο δεν  χρωματίζεται όταν το σύρουμε επάνω της). Προστατεύουμε την τελική στρώση από βροχή για τουλάχιστον 3ώρες. Εφαρμόζουμε σε θερμοκρασίες +5°C έως + 35°C και ποτέ σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Σε μη απορροφητικές επιφάνειες δεν απαιτείται η προεπάλειψη. Αν πρόκειται να ακολουθήσει επικάλυψη με θερμομονωτικές πλάκες να έχει στεγνώσει πλήρως. Αν οι επικαλυπτικές στρώσεις αναμένεται να έχουν μεγάλη κινητικότητα να διαχωρίζονται από το υλικό με κάποιο γεωύφασμα.

Προδιαγραφές

Ιδιότητες ξηρού φιλμ.
Σημείο ευπλαστότητας: ca. 105 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή βάσει AIB Anh.I στους 80 και 100 °C, σε πάχος ξηρού φιλμ 2 mm,  μετά 7 και 12 ημέρες: καμία τήξη.
Αντοχή σε ψύχος βάσει AIB Anh.I στους 0, -5 και -10 °C, σε πάχος ξηρού φιλμ 2 mm: Καμία ρηγμάτωση σε καταπόνηση κάμψης.
Στεγανότης: βάσει AIB Anh.I σε 0,5 bar επί 8 ώρες: στεγανό.
Καθαρισμός εργαλείων με νερό, πριν πήξει το υλικό, αλλιώς με βενζίνη.
Αποθήκευση : Τουλάχιστον 9 μήνες σε ξηρό και δροσερό χώρο. Τοποθετούμε ξανά την μεμβράνη νάιλον αν έχουμε χρησιμοποιήσει μέρος του υλικού.