Τσιμεντοειδές λευκό ελαστικό στεγανοποιητικό. Ιδανικό για στεγανοποίηση ταρατσών από τις οποίες συλλέγουμε νερό. Επιμήκυνση θραύσης 100%. Ενεργή φραγή ενανθράκωσης. Ιδανικό για πισίνες και δεξαμενές.                                                  .

 

WP 120 'weiss"

Συσκευασία

Σάκοι 20 kg (συστατικό Α) δοχείο 10 kg (συστατικό Β)

Κατανάλωση

Για υδροστατικές πιέσεις 50 μέτρων θετικής πίεσης, ή 15 μέτρων αρνητικής: 3,4 kg/m2.

Ιδιότητες

To Velosit WP 120 είναι μια λευκή υψηλά ελαστική κονία με γρήγορη ανάπτυξη αντοχών. Μπορεί να πήξει ακόμη και σε απουσία αέρα καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Η στρώση του υλικού μπορεί να παραλάβει ρωγμές ενώ συγχρόνως αντέχει και σε απότριψη. Ιδανικό σαν φραγή CO2 (ενανθράκωση)
Παραλαμβάνει 5,0 bar (50 μέτρα στήλη ύδατος) θετικών πιέσεων και 1,5 bar αρνητικών πιέσεων βάσει ΕΝ 12390-8. Γεφυρώνει ρωγμές βάσει DIN 28052-6, αποτελεί φραγή ενανθράκωσης σκυροδέματος (φραγή CO2) βάσει ΕΝ 1504-2. Πιστοποιημένο κρατικά για πόσιμο νερό. Άμεση καταπόνηση. To Velosit WP 120 υπερβαίνει τις απαιτήσεις ΕΝ 1504-2 για επιστρώσεις (C) και πληροί τις απαιτήσεις 1,3 και 2.2 του ΕΝ 1504-9. Το υλικό εφαρμόζεται με βούρτσα, σπάτουλα ή εκτόξευση.
DIN EN 1504-9 / Αρχή 3: Αποκατάσταση Σκυροδέματος.
Αποκατάσταση του αρχικού σκυροδέματος σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές της γεωμετρίας των διατομών και της λειτουργίας του.
Αποκατάσταση της γεωμετρίας του σκυροδέματος με μερική αντικατάστασή του.
3.1 Σαν κονίαμα εφαρμοζόμενο με το χέρι.
3.3 Σαν εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή κονίαμα.
Κάλυψη ρωγμών.
Επιμήκυνση θραύσης 100%.
Απλή εφαρμογή.
Γρήγορη πήξη ακόμη και με απουσία αέρα.
Στεγανό έως 50 m βάθος νερού (ΕΝ 12390-8).
Χρόνος ζωής μίγματος 60 λεπτά.
Τελικές αντοχές μέσα σε 5-7 ημέρες.
Βατό εντός 3-4 ωρών (23°C 60% σχετ. υγρασία).
Καταπόνηση με νερό υπό πίεση εντός 5 ημερών.
Ακραία πρόσφυση σε μπετόν και τοιχοποιία.
Αντοχή σε εύρος pH 3-12 καθώς και σε μαλακό νερό.
Άριστη αντοχή σε κλιματολογικές καταπονήσεις.
Κρατική πιστοποίηση ποσίμου ύδατος.
Αντοχή σε θειικά.
Χρήσιμες Πληροφορίες.

Πεδίο Εφαρμογής

Λευκή στεγανοποίηση βατών δωμάτων, ιδιαιτέρα κατάλληλο όταν συλλέγουμε από αυτά πόσιμο νερό.
Στεγανοποιήσεις βάσει DIN 18195-2 πίνακας 7 και 8.
Στεγανοποίηση δεξαμενών ποσίμου ύδατος.
Στεγανοποιήσεις υπογείων σε θετικές και αρνητικές πιέσεις.
Στεγανοποίηση φραγμάτων και καναλιών.
Στεγανοποίηση βιολογικών καθαρισμών.
Στεγανοποίηση κολυμβητικών δεξαμενών.
Δέχεται άμεσα επάνω του πλακίδια και φυσική πέτρα.
Φραγή ανερχόμενης υγρασίας.
 

Τρόποι Εφαρμογής

Προτού εφαρμοσθεί το υλικό πρέπει να έχουμε μία επιφάνεια μπετόν, τσιμεντοκονίας, τοιχοποιίας, ή απορροφητικής πέτρας καθαρή, χωρίς άλατα, τρύπες και ανομοιογενή υλικά (τρυπόξυλα, φουρκέτες, πολυστερίνη, φωλιές). Στο μπετόν αφαιρούμε τα τρυπόξυλα, κόβουμε τις φουρκέτες (σε βάθος 2cm) και σφραγίζουμε τις τρύπες με ταχύπηκτο τσιμέντο. Κόβουμε επίσης τυχόν αιχμηρές προεξοχές (γρέζια κλπ.) και στρογγυλεύουμε με «λούκια» τις ορθές γωνίες χρησιμοποιώντας για την διαμόρφωση των λουκιών το ίδιο το υλικό. Η ελαχίστη απαίτηση αντοχών του υποβάθρου είναι 1,5 MPa σε εφελκυσμό πρόσφυσης (για να συνεργαστεί στις αρνητικές πιέσεις) και αντιστοίχως 25 MPa αντοχή σε θλίψη. Μικρότερες αντοχές είναι αποδεκτές αν δεν απαιτούνται υψηλές τιμές εφελκυσμού πρόσφυσης όπως π.χ. για εφαρμογή πάνω σε γυψοσανίδες κλπ. Το υλικό παραλαμβάνει αρνητικές πιέσεις 1,5 bar. Αν αναμένεται υψηλότερη αρνητική πίεση προηγείται ένα υλικό σαν το WP 101 το οποίο παραλαμβάνει έως 5,0 bar αρνητικών πιέσεων και ακολουθεί η εφαρμογή του λευκού υλικού WP 120. 
 
Την έτοιμη πλέον επιφάνεια διαβρέχουμε με νερό μέχρι κορεσμού και αναμιγνύουμε τα 2 συστατικά προσθέτοντας την σκόνη (συστατικό Α) σε ένα δοχείο ανάμιξης στο οποίο έχουμε προηγουμένως αδειάσει το υγρό συστατικό (Β) Αναμιγνύουμε πολύ καλά το μίγμα σε αργές στροφές (300-600/λεπτό) έως ότου προκύψει ομοιογενής μάζα. Αν σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε το μίγμα με βούρτσα ή εκτόξευση προσθέτουμε στο μίγμα και 1 λίτρο νερό. Το μίγμα είναι εργάσιμο για 45-60 λεπτά (23°C)
 
Προσοχή: Εφαρμόζοντας το υλικό σε οριζόντιες επιφάνειες μπορεί να εμφανισθεί μια συσσώρευση («μπούκωμα») του υλικού στην βούρτσα. Για να μην γίνεται αυτό, πρέπει το υπόβαθρο να βρέχεται μέχρι πλήρους κορεσμού, να εμφανίζεται δηλαδή κάποιο λιμνάζον νερό το οποίο το σπρώχνουμε με την σκούπα, αλλά η διάστρωση του υλικού να ακολουθεί εκείνη την στιγμή, χωρίς καμία καθυστέρηση.
 
Για εφαρμογή με σπάτουλα πρέπει να έχουμε περάσει το πρώτο χέρι σταυρωτά  με βούρτσα και απλώς να το συμπιέσουμε πάνω του το δεύτερο χέρι με σπάτουλα. Αυτό πρέπει να γίνει όταν αρχίζει να δένει το πρώτο χέρι δηλαδή μετά 3 περίπου ώρες. Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως με νερό.
 
Εφαρμογή σε ένα μόνον χέρι: 
Επιλέγουμε την σφιχτή υφή χωρίς δηλαδή προσθήκη νερού αναμιγνύοντας μόνον τα 2 συστατικά και διαστρώνουμε μικρή ποσότητα  υλικού  σαν προεπάλειψη, «γρατζουνιστά» με οδοντωτή σπάτουλα πάνω σε καλά βρεγμένο υπόβαθρο, φροντίζοντας με την στρώση αυτήν να γεμίσουμε τυχόν βαθουλώματα. Αμέσως μετά πάνω στην στρώση αυτή διαστρώνουμε με οδοντωτή σπάτουλα «φρέσκο σε φρέσκο» την τελική ποσότητα σε 2 mm πάχος. Αυτό το πάχος επιτυγχάνεται κρατώντας λοξά σε 45° γωνία μια οδοντωτή σπάτουλα.
 
Μόλις διαστρώσουμε σπατουλάρουμε το κτενισμένο υλικό ώστε να γίνει λείο.

Προδιαγραφές

Αδιαπερατότης νερού βάσει Ευρωπαϊκής οδηγίας ΕΝ 12390-8 δίνει τα εξής αποτελέσματα:          
Θετική καταπόνηση νερού: 5 bar  /  Αρνητική: 1,5 bar.
Κρατικό πιστοποιητικό καταλληλότητας ποσίμου ύδατος.
Κρατικό πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε δεξαμενές ποσίμου ύδατος.
Μη υδατοπερατότης:  Θετικά 50 μέτρα στήλης ύδατος (ΕΝ 12390-8) Αρνητικά 15 μέτρα στήλης ύδατος (ΕΝ 12390-8).
Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,02 kg/m2 X h0,5. 
Αντοχή σε ρηγμάτωση: 1,2 MPa.
Επιμήκυνση ρηγμάτωσης: 105%.
Επικάλυψη ρωγμών βάσει οδηγίας DIN 28052-6 : 0,4 mm/24 h.
Επικάλυψη ρωγμών βάσει οδηγίας ASTM C836 : 2,8 mm.
Εφελκυσμός πρόσφυσης: 1,1 MPa.
Τιμή υδρατμοπερατότητας SD (2mm) : 2,5 m.
Διαπίδυση CO2 : SD (2mm) : 230 m.
Περιεκτικότης σε χλωριόντα:  < 0,05%.                                                              
Τεστ αντοχής σε ενανθράκωση: Πληροί.
Θερμοκρασία υποβάθρου:  + 5 ºC - +35 ºC.