Τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό υλικό, υψηλών αντοχών. Παραλαμβάνει 13 bar (130 μέτρα στήλη ύδατος) θετικών πιέσεων και 5 bar αρνητικών πιέσεων βάσει ΕΝ 12390-8. Πιστοποιημένο κρατικά για πόσιμο νερό. Κατάλληλο και για θαλασσινό νερό.