Mη συρρικνούμενη ινοπλισμένη επισκευαστική κονία σκυροδέματος, κατηγορίας άνω του R4 για στρώσεις έως 6-100 mm.                                                                                                                                                                                                            .

 

Velosit RM 205

Συσκευασία

Πλαστικοί στεγανοί σάκοι των 25kg.

Κατανάλωση

1,8 kg/m2 ανά mm2. Ένα σακί (25 kg) αποδίδει 13,3 lit πηγμένου υλικού.

Διάρκεια αποθήκευσης

Αποθήκευση: 12 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό χώρο χωρίς ήλιο.

Ιδιότητες

Ιδιότητες
Αδιάβροχη, αντιπαγετική, πολυμερική, ινοπλισμένη τσιμεντοειδής κονία ενός συστατικού με μεγάλο ανοικτό χρόνο, αλλά συγχρόνως ταχύτατη ανάπτυξη αντοχών. Δεσμεύει το νερό ανάμιξης σύντομα ώστε σε σπάνιες περιπτώσεις (καύσωνας) να απαιτεί προστασία από βίαιη εξάτμιση. Γίνεται ένα σώμα με το υπόβαθρο και αντέχει σε απότριψη.  Υπερβαίνει σημαντικά την απαίτηση του ΕΝ 1504-3 Κλάση R4 για επισκευές σκυροδέματος (CR) και εφαρμόζεται με βάση τις αρχές 3, 4 και 7 της οδηγίας ΕΝ 1504-9. Εφαρμόζεται απλά με σπάτουλα ή με εκτόξευση.
● Μηδαμινή συρρίκνωση ή διόγκωση σε ξηρές ή υγρές συνθήκες πράγμα που αποκλείει την εμφάνιση. ρωμών.                                                                                                                                        
● Άριστη εργασιμότητα.
● Η δοσολόγηση νερού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την επιθυμητή υφή.
● Ινοπλισμένο.                                                                                                                                     
● Υδρόφοβο.                                                                                                                                       
● Ενεργά αντιοξειδωτικό.                                                                                                                   
● 60 λεπτά χρόνος εργασιμότητας και 12 MPa αντοχής σε θλίψη σε μόλις 4 ώρες.                          
● Τελική αντοχή άνω των 45 MPa μετά 28 ημέρες.                                                                           
●  Βατό σε 3-4 ώρες.                                                                                                                          
●  Πολύ ισχυρή πρόσφυση στο μπετόν. Σε πείραμα αποκόλλησής η θραύση στο μπετόν.                 
●  Ανθεκτικό σε χλωρίδια και CO2 λόγω στεγανού πορώδους.                                                          
● Ανθεκτικό σε χημικά διαλύματα με pH 3-12 καθώς και σε μαλακό νερό.                                        
● Ανθεκτικό σε κλιματολογικές καταπονήσεις.                                                                                  
● Ανθεκτικό σε θειώδη.                                                                                                                           
● Χρώμα όμοιο του μπετόν.

Πεδίο Εφαρμογής

Αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος αποκατάστασης ενανθρακωμένου μπετόν σε συνδυασμό με το αντιοξειδωτικό VELOSIT CP 201.  Αποκατάσταση σε σεισμούς.  Το υλικό εφαρμόζεται σε μπετόν άοπλο ή μη και αποκαθιστά τις βλάβες που περιλαμβάνονται στην οδηγία EN 1504-9. Σφραγίζει ρωγμές, επαναφέρει την γεωμετρία σε αποκολλήσεις, είναι κατάλληλο για κάθε απλή ή σύνθετη επισκευή σε κάθε τύπο μπετόν κλάσεως C12/15 και άνω. Αποκαθιστά κάθε είδος βλάβης, οποιασδήποτε σοβαρότητας, είτε αυτή έχει μηχανικά είτε χημικά αίτια, σε πάχη από 6-100 mm.

Αποκατάσταση ενανθρακωμένου μπετόν. Ιδανικό για επισκευές σε εξώστες, προσόψεις, πλάκες σκυροδέματος, κολώνες, φράγματα, μονολιθικές κατασκευές, δεξαμενές, πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, καμινάδες, καταψύξεις κλπ. Επισκευή τσιμεντοκονιών, στοιχείων προκατασκευασμένου μπετόν, τοιχοποιίας κλπ. Δεν χρησιμοποιείται σε στοιχεία ελαφρομπετόν. Εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες καθώς και σε οροφές. Χρησιμοποιείται και σαν Micro-Beton

Τρόποι Εφαρμογής

Το υπόβαθρο οφείλει να είναι καθαρό, σταθερό, και βρεγμένο ώστε να μην έχει απορροφητικότητα. Προσέχουμε να μην λιμνάσει νερό. Η επιφάνεια γενικά οφείλει να είναι αδρή, πορώδης και να εξασφαλίζει πρόσφυση. Για τον σκοπό αυτό απομακρύνουμε κάθε διαχωριστική στρώση όπως γύψο, ασφαλτικά υπολείμματα, λίπη, έλαια, σκόνη, χρώματα κλπ. Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με αμμοβολή, σφαιροβολή ή με πιεστικό νερού (100 bar). Η ελαχίστη απαίτηση εφελκυσμού πρόσφυσης να είναι 2,0 MPa και η αντοχή σε θλίψη τουλάχιστον 30 MPa. Εισροές νερού μέσα από το μπετόν να σφραγίζονται με τα κατάλληλα υλικά. Απομακρύνουμε κάθε διαβρωμένο ή αποκολλημένο στοιχείο η χαμηλής αλκαλικότητας ζώνη στο ενανθρακωμένο μπετόν και αποκαλύπτουμε τον οπλισμό (τουλ. 25mm στο πίσω μέρος του).
rm_202_2.jpg
Προεπάλειψη: Στην περίπτωση του ενανθρακωμένου μπετόν προεπαλείφουμε την αντιοξειδωτική γέφυρα πρόσφυσης VELOSIT CP 201. H χρήση αυτής της προεπάλειψης είναι απαραίτητη για να ισχύει η απαίτηση EN 1504-9 βάσει αρχής 3,4 και 7, ιδίως για στατικούς φορείς. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση μπορούμε να επιτύχουμε άριστη πρόσφυση επιλέγοντας ένα από τους εξής 3 διαφορετικούς τρόπους:

1. Με ένα βρεγμένο σφουγγάρι παίρνουμε από τον κουβά λίγο από το έτοιμο μίγμα του ίδιου του υλικού RM 205και το τρίβουμε πάνω στους πόρους του μπετόν. Το γέμισμα με το RM 205 ακολουθεί εκεί φρέσκο σε φρέσκο. 
                                                                                                                                                  
2. Αν δεν υπάρχει πίεση χρόνου εφαρμόζουμε ένα πεταχτό, πάλι από το ίδιο το RM 205. Το πεταχτό να αναπτύξει αντοχές για να δεχτεί επάνω του το υλικό. 
 
3. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν γέφυρα πρόσφυσης το ελαστικό στεγανοποιητικό  τσιμεντοειδές WP 101. Εφαρμογή με βούρτσα. Ακολουθεί το RM 205 φρέσκο σε φρέσκο.

Αναμιγνύουμε το 25 kg σακί του RM 205 με 2,8 έως 4,0 lit πόσιμο νερό (=11-16% νερό). Η διαφορετική δοσολόγηση νερού δίνει διαφορετικές υφές για διάφορες εφαρμογές (κάθετα, οριζόντια, οροφές). Ξεκινάμε με την ελαχίστη δόση νερού (2,8 λίτρα) ρίχνοντας την σκόνη στο νερό και αναμιγνύοντας σε χαμηλές στροφές (300-600 /λεπτό) μέχρι να προκύψει μια ομοιόμορφη πλαστική μάζα. Το υπόλοιπο- έως max. 1,2 λίτρα- νερό το προσθέτουμε ανάλογα με την υφή που επιθυμούμε. Το υλικό είναι εργάσιμο για 60 λεπτά στους 23° C.  Η διάστρωση του μίγματος να γίνεται μέσα στον χρόνο ζωής του με μια σπάτουλα ή μηχανικά.  Το υλικό μπορεί να αποτελέσει την τελική στρώση. Αν επιθυμούμε απόλυτα λείες επιφάνειες χρησιμοποιούμε σαν τελική στρώση την λεπτή κονία VELOSIT RM 204.  Δεν εφαρμόζουμε υλικά σε πυρωμένα από τον ήλιο υπόβαθρα, υπό βροχήν, ή σε συνθήκες παγετού. Δουλεύουμε σε τμήματα που μπορούν να ολοκληρώνονται σε 60 λεπτά. Φροντίζουμε για επαρκή επικάλυψη του οπλισμού του μπετόν. Το υλικό δεν χρειάζεται διαβροχή μετά την εφαρμογή και αν αυτό χρειαστεί είναι μόνον σε συνθήκες ακραίου καύσωνα και μόλις για 3-4 ώρες.
rm_202_3.jpg

Προδιαγραφές

Βάση: τσιμεντοειδής PCC (πολυμερική)
Χλωριόντα: < 0,05%
Χρώμα: γκρι
Διαθέσιμος χρόνος: 30 min. (20ºC )
Θερμοκρασία υποβάθρου : +5º C έως + 35º  C
Αντοχή σε βροχή και βατότητα : μετά 12 ώρες
Αρχή πήξης: μετά 120 λεπτά (20ºC )
Τέλος πήξης: 200 λεπτά  (20ºC )
Συρρίκνωση (28 μέρες) :  0,1 mm/m
Ανάπτυξη αντοχών θλίψης/εφελκυσμού κάμψης
4 ώρες: 12 / 3 MPa
24 ώρες: 33 / 6 MPa
7 ημέρες: 48 / 8 MPa
Τελική αντοχή σε θλίψη: μετά 28 μέρες  > 50,0 MPa
Τελική αντοχή σε εφελκυσμό κάμψης > 8,0 MPa
Εφελκυσμός πρόσφυσης 2,2 MPa
Κλάση ευφλεκτότητας: Α1 κατά ΕΝ13501-1
Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,1kg/m2 X h0,5

Velosit NG 512

Συσκευασία

1 σακί 25 kg πληροί 13 lit όγκου.

Κατανάλωση

1,8 kg/m2 ανά mm2. Ένα σακί (25 kg) αποδίδει 13,3 lit πηγμένου υλικού.

Διάρκεια αποθήκευσης

Αποθήκευση: 12 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό χώρο χωρίς ήλιο.

Ιδιότητες

Ιδιότητες
Ταχύπηκτο στεγανό τσιμέντο, μη συρρικνούμενο. Αναμιγνύεται απλά με νερό παραμένει εργάσιμο για περίπου 60 λεπτά οπότε και σκληρύνεται. Δεν περιέχει χλωρίδια ή αργιλούχες ενώσεις. ούτε άλλα διαβρωτικά συστατικά. Υψηλή εργασιμότης. Δίνει μια τέλεια επαφή μεταξύ μπετόν και χάλυβα, ή μπετόν με μπετόν. Υπερβαίνει τις απαιτήσεις ΕΝ 1504-3 Κλάση R4 για επισκευή μπετόν (CR) και εφαρμόζεται με βάση τις αρχές 3, 4 και 7 του ΕΝ 1504-9. Το υλικό εφαρμόζεται χυτό ή αντλήσιμο.
 • Δεν συρρικνώνεται.
 • Ελαφρά διόγκωση στην πλαστική φάση ώστε να μην αφήνονται διάκενα.
 • Αρίστη εργασιμότητα.
 • Ινοπλισμένο.
 • Ενεργά αντιοξειδωτικό.
 • 60 λεπτά εργασιμότητα 15 MPa θλίψη στις πρώτες 6 ώρες.
 • Τελική αντοχή 90 MPa.
 • Βατό σε 6 ώρες.
 • Ανθεκτικό σε χλωρίδια και CO2.

Πεδίο Εφαρμογής

Χυτές υποθεμελιώσεις πάνω σε υπόβαθρα σκυροδέματος. Υποθεμελιώσεις μηχανημάτων, στηριγμάτων, οικοδομών, έως 120 mm διάκενου.   Για πλήρωση του αρμού μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων και μπετόν. Γέμιση οπών και ανοιγμάτων στο μπετόν. Για γέμιση διακένων μεταξύ χάλυβα και μπετόν. Πάκτωση χαλύβδινων στοιχείων στο μπετόν. Για συμπλήρωση του κενού μεταξύ μετάλλων και υποβάθρου, π.χ. του κενού κάτω από  σιδηροτροχιές γερανών, κάτω από βάσεις μηχανών που δεν πατάνε σωστά. Για στήριξη εδράνων γεφυρών κλπ., δεξαμενές.

Τρόποι Εφαρμογής

To υπόβαθρο να είναι καθαρό, ανοικτών πόρων, αδρό, με γεωμετρία που ευνοεί την πρόσφυση σε αυτήν και χωρίς υγρασία από μπετόν. Απομακρύνουμε το ενανθρακωμένο μπετόν. Αν απαιτείται καθαρισμός τον κάνουμε με πιεστικό στα 100 bar. Η απαίτηση αντοχών στο υπόβαθρο είναι 2,0 MPa σε εφελκυσμό και 30 MPa σε θλίψη. Πριν την εφαρμογή διαβρέχουμε ελαφρά, προσέχοντας να μην προκύψουν λίμνες.

Αναμιγνύουμε 25 kg του υλικού με 3,1-3,8 λίτρα πόσιμο νερό. Προσθέτουμε σε ένα δοχείο αρχικά την δόση των 3,1 λίτρων νερού, ρίχνουμε την σκόνη, αναμιγνύουμε με ηλεκτρικό δράπανο μέχρι να προκύψει μια ομοιογενής μάζα. Προσθέτουμε τότε αν θέλουμε υπόλοιπο νερό μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή υφή.  Το μίγμα εφαρμόζεται σε 60 λεπτά (στους +20°C και 60% υγρασία), προσέχοντας να μην προκύπτουν κοιλότητες. Προστατεύουμε το εφαρμοσμένο υλικό από βίαιο στέγνωμα. Ο κανόνας για τις υποθεμελιώσεις : Το υλικό ρέει χωρίς υποβοήθηση σε μήκος 50 φορές μεγαλύτερο από το ύψος του διακένου. Εργαζόμαστε σε τομείς που μπορούν να ολοκληρώνονται σε 15’.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ δεν δονούμε το υλικό με σκοπό να το βοηθήσουμε. Προτιμότερο να το βοηθήσουμε με ένα χαλύβδινο ή ξύλινο εργαλείο. Για εφαρμογή με άντληση επικοινωνήστε με την Renovat για τεχνικές λεπτομέρειες.

Προδιαγραφές

Ταχύπηκτη ινοπλισμένη στεγανή αντιοξειδωτική τσιμεντοειδής κονία.
Χρώμα: γκρι.
Θερμοκρασία υποβάθρου : +5º C έως + 35º  C
Αντοχή σε βροχή και βατότητα : μετά 6 ώρες.
Αρχή πήξης: μετά 120 λεπτά (20ºC )
Τέλος πήξης: 200 λεπτά  (20ºC )
Ανάπτυξη αντοχών θλίψης/εφελκυσμού κάμψης στην χυτή μορφή (σε σφικτή, πλαστική,  υφή οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες)
6 ώρες: 15 / 3 MPa.
24 ώρες: 44 / 6 MPa.
7 ημέρες: 78 / 9 MPa.
Τελική αντοχή σε θλίψη: μετά 28 μέρες  > 91,0 MPa.
Τελική αντοχή σε εφελκυσμό κάμψης > 10,0 MPa.
Εφελκυσμός πρόσφυσης: 2,5 MPa.
Παρεμποδιζόμενη συρρίκνωση: 2,2 MPa.
Κλάση ευφλεκτότητας: Α1 κατά ΕΝ13501-1.
Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,1kg/m2 X h0,5.

Velosit PC 221

Συσκευασία

Πλαστικά δοχεία των 12 kg.

Κατανάλωση

1,4 kg* Velosit PC 221 αποδίδει 1 lit πηγμένου υλικού.
(*) 1,4 kg Velosit PC 221 + 0,4 kg νερό = 1,8 kg πολτός.

Διάρκεια αποθήκευσης

Αποθήκευση: 12 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό χώρο χωρίς ήλιο.

Ιδιότητες

Ιδιότητες

Το PC221 σφραγίζει εισροές νερού, ιδίως τις αρνητικές, χρησιμοποιείται για αγκυρώσεις, καθώς και σαν επιταχυντής κονιαμάτων της Velosit.
Σφραγίζει σημειακές εισροές νερού σε δεξαμενές, πισίνες, υπόγεια, σωληνώσεις από μπετόν.
Αγκυρώνει ταχύτατα οπλισμό μπετόν, καλοριφέρ, κάγκελα κλπ.
Επισκευάζει μικρές ατέλειες σφραγιστικής φύσης.
Το υλικό εφαρμόζεται σε πολλά είδη υποβάθρων, κάθετα, δάπεδα ή οροφές.
Εφαρμογή σε μπετόν άοπλο ή μη, τοιχοποιία, λιθοδομή, χάλυβα κλπ.

Αδιάβροχη, μη συρρικνούμενη αντιπαγετική, ταχύπηκτη (1-2 min) τσιμεντοειδής κονία ενός συστατικού με άμεση στεγανότητα και ταχύτατη ανάπτυξη αντοχών. Σφραγίζει ακαριαία εισροές νερού και πακτώνει άμεσα στοιχεία σε μπετόν και τοιχοποιίες.    Δεσμεύει το νερό ανάμιξης σύντομα ώστε σε σπάνιες περιπτώσεις (καύσωνας) να απαιτεί προστασία από βίαιη εξάτμιση. Γίνεται ένα σώμα με το υπόβαθρο και αντέχει σε ακραία απότριψη.  Υπερβαίνει σημαντικά την απαίτηση του ΕΝ 1504-3 Κλάση R2  για επισκευές σκυροδέματος (CR) και εφαρμόζεται με βάση τις αρχές 3,1 και 3.3 της οδηγίας ΕΝ 1504-9. Εφαρμόζεται απλά με το χέρι (γάντι) ή με σπάτουλα εντός 1 λεπτού.

 • Μηδαμινή συρρίκνωση ή διόγκωση σε ξηρές ή υγρές συνθήκες πράγμα που αποκλείει την εμφάνιση ρωγμών.
 • Στεγανό έως 50 m βάθος νερού (5,0 bar) θετικά και αρνητικά βάσει EN 13980-8.            
 • Καταπονείται σε πλήρη υδροστατική πίεση σε ελάχιστα λεπτά.
 • Άριστη εργασιμότητα, εφαρμογή και σε οροφή.
 • Ινοπλισμένο.
 • Υδρόφοβο.
 • Ενεργά αντιοξειδωτικό.
 • 1 λεπτό χρόνος εργασιμότητας και 12 MPa αντοχής σε θλίψη σε μόλις 1 ώρα.
 • Δέχεται επόμενα υλικά σε 10 μόλις λεπτά.
 • Τελική αντοχή άνω των 50 MPa μετά 28 ημέρες.
 • Πολύ ισχυρή πρόσφυση στο μπετόν.
 • Ανθεκτικό σε χλωρίδια και CO2 λόγω στεγανού πορώδους.
 • Ανθεκτικό σε χημικά διαλύματα με pH 3-12 καθώς και σε μαλακό νερό.
 • Ανθεκτικό σε κλιματολογικές καταπονήσεις.
 • Ανθεκτικό σε θειώδη.
 • Πιστοποιημένο για πόσιμο νερό.
 • Χρώμα όμοιο του μπετόν.

Πεδίο Εφαρμογής

Το PC221 σφραγίζει εισροές νερού, ιδίως τις αρνητικές, χρησιμοποιείται για αγκυρώσεις, καθώς και σαν επιταχυντής κονιαμάτων της Velosit. Σφραγίζει σημειακές εισροές νερού σε δεξαμενές, πισίνες, υπόγεια, σωληνώσεις από μπετόν. Αγκυρώνει ταχύτατα οπλισμό μπετόν, καλοριφέρ, κάγκελα κλπ. Επισκευάζει μικρές ατέλειες σφραγιστικής φύσης. Το υλικό εφαρμόζεται σε πολλά είδη υποβάθρων, κάθετα, δάπεδα ή οροφές. Εφαρμογή σε μπετόν άοπλο ή μη, τοιχοποιία, λιθοδομή, χάλυβα κλπ.

Τρόποι Εφαρμογής

Προεργασία: Το υπόβαθρο οφείλει να είναι καθαρό, σταθερό, και βρεγμένο ώστε να μην έχει απορροφητικότητα. Προσέχουμε να μην λιμνάσει νερό. Η επιφάνεια γενικά οφείλει να είναι αδρή, πορώδης χωρίς υπολείμματα σκόνης από τρυπάνι και να εξασφαλίζει πρόσφυση. Απομακρύνουμε κάθε διαχωριστική στρώση όπως γύψο, ασφαλτικά υπολείμματα, λίπη, έλαια, σκόνη, χρώματα κλπ. Αν απαιτείται έντονος καθαρισμός από ρύπους μπορεί να γίνει με αμμοβολή, σφαιροβολή ή απλά με πιεστικό νερού (100 bar). Η πρόσφυση να εξασφαλίζεται και γεωμετρικά διανοίγοντας τις οπές σαν ανάστροφο κώνο (ανοικτές προς τα μέσα)
rm_202_2.jpg

Διάστρωση του υλικού: Αναμιγνύουμε σε ένα μικρό δοχείο με το χέρι (σπάτουλα) 3 μέρη υλικό με 1 μέρος πόσιμο νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υλικό είναι εργάσιμο για 1 λεπτό στους 23° C. Για εισροές νερού πλάθουμε μια μπάλα από το υλικό και την συμπιέζουμε με το χέρι (γάντια) για 1-2 λεπτά έως ότου πήξει τελείως. Αμέσως λειαίνουμε την επιφάνεια. Το υλικό μπορεί να αποτελέσει την τελική στρώση. Αν πρόκειται να γίνει ολική στεγανοποίηση με τα τσιμεντοειδή της Velosit, αυτά μπορούν να ακολουθήσουν σε λίγη μόνον ώρα. Για πακτώσεις αναμιγνύουμε σε λίγο πιο υδαρή υφή και γεμίζουμε τις οπές. Τοποθετούμε αμέσως το μέταλλο ή το οποίο προς πάκτωση υλικό στην οπή και το ευθυγραμμίζουμε γρήγορα. Απομακρύνουμε το υλικό που εκτοπίστηκε. Σαν επιταχυντικό κονιαμάτων πρέπει να διενεργήσουμε μικρές δοκιμές ώστε να καταλήξουμε σε επιθυμητή δοσολογία. Μετεπεξεργασία (Curing) : Καμία

rm_202_3.jpg

Προδιαγραφές

Βάση: τσιμεντοειδής.
Ειδικό βάρος: 1,3
Χλωριόντα: < 0,05%
Χρώμα: γκρι.
Διαθέσιμος χρόνος: 1 min. (23ºC )
Θερμοκρασία υποβάθρου : +5º C έως + 35º  C
Ανάπτυξη αντοχών θλίψης/εφελκυσμού κάμψης: 1 ώρα: 12 / 2 MPa.
24 ώρες: 30 / 5 MPa.
7 ημέρες: 40 / 6 MPa.
Εφελκυσμός πρόσφυσης 1,2  MPa
Παρεμποδιζόμενη συρρίκνωση:  1,2 MPa
Κλάση ευφλεκτότητας: Α1 κατά ΕΝ13501-1
Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,4kg/m2 X h0,5