Στεγανό ινοπλισμένο τσιμέντο για αγκυρώσεις, πακτώσεις, στηρίξεις και υποθεμελιώσεις. Ενεργά αντιοξειδωτικό. Μπορεί να υποθεμελιώσει, χωρίς να υποβοηθηθεί, μήκος που ισούται 50 φορές με το πάχος στρώσης του.                                       .

 

Velosit NG 512

Συσκευασία

1 σακί 25 kg πληροί 13 lit όγκου.

Κατανάλωση

1,8 kg/m2 ανά mm2. Ένα σακί (25 kg) αποδίδει 13,3 lit πηγμένου υλικού.

Διάρκεια αποθήκευσης

Αποθήκευση: 12 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό χώρο χωρίς ήλιο.

Ιδιότητες

Ιδιότητες
Ταχύπηκτο στεγανό τσιμέντο, μη συρρικνούμενο. Αναμιγνύεται απλά με νερό παραμένει εργάσιμο για περίπου 60 λεπτά οπότε και σκληρύνεται. Δεν περιέχει χλωρίδια ή αργιλούχες ενώσεις. ούτε άλλα διαβρωτικά συστατικά. Υψηλή εργασιμότης. Δίνει μια τέλεια επαφή μεταξύ μπετόν και χάλυβα, ή μπετόν με μπετόν. Υπερβαίνει τις απαιτήσεις ΕΝ 1504-3 Κλάση R4 για επισκευή μπετόν (CR) και εφαρμόζεται με βάση τις αρχές 3, 4 και 7 του ΕΝ 1504-9. Το υλικό εφαρμόζεται χυτό ή αντλήσιμο.
  • Δεν συρρικνώνεται.
  • Ελαφρά διόγκωση στην πλαστική φάση ώστε να μην αφήνονται διάκενα.
  • Αρίστη εργασιμότητα.
  • Ινοπλισμένο.
  • Ενεργά αντιοξειδωτικό.
  • 60 λεπτά εργασιμότητα 15 MPa θλίψη στις πρώτες 6 ώρες.
  • Τελική αντοχή 90 MPa.
  • Βατό σε 6 ώρες.
  • Ανθεκτικό σε χλωρίδια και CO2.

Πεδίο Εφαρμογής

Χυτές υποθεμελιώσεις πάνω σε υπόβαθρα σκυροδέματος. Υποθεμελιώσεις μηχανημάτων, στηριγμάτων, οικοδομών, έως 120 mm διάκενου.   Για πλήρωση του αρμού μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων και μπετόν. Γέμιση οπών και ανοιγμάτων στο μπετόν. Για γέμιση διακένων μεταξύ χάλυβα και μπετόν. Πάκτωση χαλύβδινων στοιχείων στο μπετόν. Για συμπλήρωση του κενού μεταξύ μετάλλων και υποβάθρου, π.χ. του κενού κάτω από  σιδηροτροχιές γερανών, κάτω από βάσεις μηχανών που δεν πατάνε σωστά. Για στήριξη εδράνων γεφυρών κλπ., δεξαμενές.

Τρόποι Εφαρμογής

To υπόβαθρο να είναι καθαρό, ανοικτών πόρων, αδρό, με γεωμετρία που ευνοεί την πρόσφυση σε αυτήν και χωρίς υγρασία από μπετόν. Απομακρύνουμε το ενανθρακωμένο μπετόν. Αν απαιτείται καθαρισμός τον κάνουμε με πιεστικό στα 100 bar. Η απαίτηση αντοχών στο υπόβαθρο είναι 2,0 MPa σε εφελκυσμό και 30 MPa σε θλίψη. Πριν την εφαρμογή διαβρέχουμε ελαφρά, προσέχοντας να μην προκύψουν λίμνες.

Αναμιγνύουμε 25 kg του υλικού με 3,1-3,8 λίτρα πόσιμο νερό. Προσθέτουμε σε ένα δοχείο αρχικά την δόση των 3,1 λίτρων νερού, ρίχνουμε την σκόνη, αναμιγνύουμε με ηλεκτρικό δράπανο μέχρι να προκύψει μια ομοιογενής μάζα. Προσθέτουμε τότε αν θέλουμε υπόλοιπο νερό μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή υφή.  Το μίγμα εφαρμόζεται σε 60 λεπτά (στους +20°C και 60% υγρασία), προσέχοντας να μην προκύπτουν κοιλότητες. Προστατεύουμε το εφαρμοσμένο υλικό από βίαιο στέγνωμα. Ο κανόνας για τις υποθεμελιώσεις : Το υλικό ρέει χωρίς υποβοήθηση σε μήκος 50 φορές μεγαλύτερο από το ύψος του διακένου. Εργαζόμαστε σε τομείς που μπορούν να ολοκληρώνονται σε 15’.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ δεν δονούμε το υλικό με σκοπό να το βοηθήσουμε. Προτιμότερο να το βοηθήσουμε με ένα χαλύβδινο ή ξύλινο εργαλείο. Για εφαρμογή με άντληση επικοινωνήστε με την Renovat για τεχνικές λεπτομέρειες.

Προδιαγραφές

Ταχύπηκτη ινοπλισμένη στεγανή αντιοξειδωτική τσιμεντοειδής κονία.
Χρώμα: γκρι.
Θερμοκρασία υποβάθρου : +5º C έως + 35º  C
Αντοχή σε βροχή και βατότητα : μετά 6 ώρες.
Αρχή πήξης: μετά 120 λεπτά (20ºC )
Τέλος πήξης: 200 λεπτά  (20ºC )
Ανάπτυξη αντοχών θλίψης/εφελκυσμού κάμψης στην χυτή μορφή (σε σφικτή, πλαστική,  υφή οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες)
6 ώρες: 15 / 3 MPa.
24 ώρες: 44 / 6 MPa.
7 ημέρες: 78 / 9 MPa.
Τελική αντοχή σε θλίψη: μετά 28 μέρες  > 91,0 MPa.
Τελική αντοχή σε εφελκυσμό κάμψης > 10,0 MPa.
Εφελκυσμός πρόσφυσης: 2,5 MPa.
Παρεμποδιζόμενη συρρίκνωση: 2,2 MPa.
Κλάση ευφλεκτότητας: Α1 κατά ΕΝ13501-1.
Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,1kg/m2 X h0,5.