Εξομαλυντική τσιμεντοειδής κονία, λεπτής στρώσης 0-10 mm. Αντιπαγετική. Ιδανικό για σπατουλάρισμα εμφανούς μπετόν και σαν φίνο τελείωμα σε αποκατάσταση ενανθράκωσης.                                                                                                         .

 

Velosit RM 224

Συσκευασία

Πλαστικοί στεγανοί σάκοι των 25kg.

Κατανάλωση

1,5 kg/m2 για κάθε mm πάχους. Ένα σακί 20 kg δίνει 13,7 λίτρα πηγμένης κονίας.

Διάρκεια αποθήκευσης

Αποθήκευση: 12 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό χώρο χωρίς ήλιο.

Ιδιότητες

Αδιάβροχη, μη συρρικνούμενη αντιπαγετική, ταχύπηκτη (55-85 λεπτά) τσιμεντοειδής κονία ενός συστατικού με άμεση στεγανότητα και ταχύτατη ανάπτυξη αντοχών.    Δεσμεύει το νερό ανάμιξης σύντομα ώστε σε σπάνιες περιπτώσεις (καύσωνας) να απαιτεί προστασία από βίαιη εξάτμιση και πάλι τότε, μόνον για 3-4 ώρες. Γίνεται ένα σώμα με το υπόβαθρο και αντέχει σε ακραία απότριψη.  Υπερβαίνει σημαντικά την απαίτηση του ΕΝ 1504-3 Κλάση R3  για επισκευές σκυροδέματος (CR) και εφαρμόζεται με βάση τις αρχές 3, 4 και 7 της οδηγίας ΕΝ 1504-9. Εφαρμόζεται απλά με σπάτουλα ή εκτόξευση.
● Μηδαμινή συρρίκνωση ή διόγκωση σε ξηρές ή υγρές συνθήκες πράγμα που αποκλείει την εμφάνιση ρωγμών.
● Άριστη εργασιμότητα και σε οροφή.
● Ενεργά αντιοξειδωτικό.
● 30 λεπτά χρόνος εργασιμότητας και 15 MPa αντοχής σε θλίψη σε μόλις 4 ώρες.
●  Δέχεται επόμενα υλικά σε 10 μόλις λεπτά.
● Τελική αντοχή άνω των 35 MPa μετά 28 ημέρες.
● Βατό σε 2-3 h
●  Πολύ ισχυρή πρόσφυση στο μπετόν.
●  Ανθεκτικό σε χλωρίδια και CO2 λόγω στεγανού πορώδουs.
● Ανθεκτικό σε χημικά διαλύματα με pH 3-12 καθώς και σε μαλακό νερό.
● Ανθεκτικό σε κλιματολογικές καταπονήσεις.
● Ανθεκτικό σε θειώδη.
● Πιστοποιημένο για πόσιμο νερό.
● Χρώμα όμοιο του μπετόν.

Πεδίο Εφαρμογής

Τσιμεντοειδές  αντιπαγετικό υλικό 0-10 mm, που αναμιγνύεται απλώς με νερό δίνοντας μια εξομαλυντική ή επισκευαστική μάζα στεγανή, αντιπαγετική μη συρρικνούμενη. Κατάλληλο για κάθε οικοδομική επιφάνεια  & μπετόν, φυσικές πέτρες, τοιχοποιία.  Ιδανικό σαν φίνο τελείωμα σε αποκαταστάσεις ενανθράκωσης. Σφραγίζει μικρές οπές, φυσαλίδες, επιδιορθώνει και λειαίνει αδρές επιφάνειες. Εφαρμογή μέσα και έξω, οριζόντια, κάθετα και σε οροφές.  Χρόνος πήξης 1,5 ώρα.

Τρόποι Εφαρμογής

Προεργασία: Το υπόβαθρο οφείλει να είναι καθαρό, σταθερό, και βρεγμένο ώστε να μην έχει απορροφητικότητα. Προσέχουμε να μην λιμνάσει νερό. Η επιφάνεια γενικά οφείλει να είναι αδρή, πορώδης και να εξασφαλίζει πρόσφυση. Καλό είναι να έχει 0,7 MPa εφελκυσμό πρόσφυσης και 20 MPa αντοχή σε θλίψη. Απομακρύνουμε κάθε διαχωριστική στρώση όπως γύψο, ασφαλτικά υπολείμματα, λίπη, έλαια, σκόνη, χρώματα κλπ. Αναμιγνύουμε το υλικό με πόσιμο νερό σε αναλογία 5,4-6,2 λίτρων ανά 25 kg σκόνης. Προσθέτουμε πάντα την σκόνη στο νερό. Ξεκινάμε αναμιγνύοντας σε αργές στροφές με την χαμηλή δοσολογία νερού και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό ανάλογα με την εφαρμογή (οριζόντια, κάθετη, οροφή). Χρόνος εργασιμότητας 30 λεπτά (23°C). 

Ιδανική προεπάλειψη για μέγιστη πρόσφυση: Με το ίδιο το υλικό. Βουτάμε ένα βρεγμένο σφουγγάρι στον έτοιμο πολτό του υλικού και το περνάμε στην βρεγμένη επιφάνεια. Δεν σπογγίζουμε περισσότερο από 0,3 -1,0 kg/m2 σε μια επιφάνεια ανοικτών πόρων.  Εφαρμόζουμε αμέσως πάνω στην φρέσκια αυτήν προεπάλειψη με την σπάτουλα σε πάχος έως 10 mm.

Προδιαγραφές

Βάση: τσιμεντοειδής.
Ειδικό βάρος: 1,3.
Χλωριόντα: < 0,05%
Χρώμα: γκρι.
Διαθέσιμος χρόνος: 30 min. (23ºC )
Θερμοκρασία υποβάθρου : +5º C έως + 35º  C
Αρχή/τέλος πήξης: 55-85 min
Ανάπτυξη αντοχών θλίψης/εφελκυσμού κάμψης:
4 ώρw: 13 / 2 MPa
24 ώρες: 20 / 5 MPa
7 ημέρες: 33 / 7 MPa
28 ημέρες: 36 / 8 MPaΕφελκυσμός πρόσφυσης: 1,5 MPa
Παρεμποδιζόμενη συρρίκνωση:  1,5 MPa
Χλωριόντα: < 0,05%
Ανθεκτικότητα σε ενανθράκωση: ναι
Κλάση ευφλεκτότητας: Α1 κατά ΕΝ13501-1
Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,4kg/m2 X h0,5