ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Mη συρρικνούμενη ινοπλισμένη επισκευαστική κονία σκυροδέματος, κατηγορίας άνω του R4 για στρώσεις έως 6-100 mm.                                                                                                                                                                                                            .

Μη συρρικνούμενη ινοπλισμένη επισκευαστική κονία πάσης χρήσεως και σκυροδέματος, κατηγορίας άνω του R3 για στρώσεις έως 1-100 mm.                                                                                                                                                                  .

Ταχύπηκτο σφραγιστικό τσιμέντο κατηγορίας R3 για πολλά υπόβαθρα. Πέραν της σφραγιστικής λειτουργίας κατάλληλο και πλήθος άλλων εφαρμογών.                                                                                                                                                           . 

Εξομαλυντική τσιμεντοειδής κονία, λεπτής στρώσης 0-10 mm. Αντιπαγετική. Ιδανικό για σπατουλάρισμα εμφανούς μπετόν και σαν φίνο τελείωμα σε αποκατάσταση ενανθράκωσης.                                                                                                         .

Κρυσταλλική ινοπλισμένη κονία κατηγορίας R3 για επισκευές μπετόν και τοιχοποιίας. Σύστημα με τα κρυσταλλοποιητικά στεγανοποιητικά της Velosit.                                                                                                                                                      -

Στεγανό ινοπλισμένο τσιμέντο για αγκυρώσεις, πακτώσεις, στηρίξεις και υποθεμελιώσεις. Ενεργά αντιοξειδωτικό. Μπορεί να υποθεμελιώσει, χωρίς να υποβοηθηθεί, μήκος που ισούται 50 φορές με το πάχος στρώσης του.                                       .

Tαχύπηκτο σφραγιστικό τσιμέντο κατηγορίας R2 (Betonreparatur) για μπετόν και τοιχοποιία. Σφραγίζει εισροές νερού, ιδίως αρνητικές (13 bar). Iδανικό για πακτώσεις, αλλά και σαν επιταχυντής άλλων κονιαμάτων της Velosit.                              .

Πολυμερική αντιοξειδωτική επάλειψη και γέφυρα πρόσφυσης «2 σε 1», για επισκευή του ενανθρακωμένου μπετόν και του οπλισμού. Υπερβαίνει την κλάση R4.                                                                                                                                        .

Υποκατηγορίες