Στεγανός και ελαστικός στόκος πλακιδίων 0-6 mm. Ελαστικό αδιάβροχο αρμοκονίαμα πλακιδίων για λεπτούς & χονδρούς αρμούς τοίχου και δαπέδου (0-6 mm). Αδιαβροχοποιητικό βάσει ΕΝ 12808-5, αντιπαγετικό, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

 

100 WD Omnifill

Συσκευασία

Σάκοι 25, 5 kg σε αποχρώσεις από σχετικό πίνακα.

Κατανάλωση

Από 0,38–0,7 kg/m2 ανάλογα με τον αρμό και το πλακίδιο. Ενδεικτικά: 375 gr/m2 για πλακάκι 15Χ15 cm με πλάτος αρμού 3mm και βάθος 5mm.

Ιδιότητες

Ελαστικός στόκος κεραμικών πλακιδίων, πάσης χρήσεως για πλάτη αρμών 0-6 mm εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Ακραία υδαταπωθητική ικανότητα βάσει ΕΝ 12808-5. Εφαρμογή σε υγρούς χώρους, καθώς και σε ενδοδαπέδιες θερμάνσεις. Άμεσα πλενόμενος. Αποτρέπει τον αποχρωματισμό από μύκητες. Κατηγοριοποιημένος σε CG2W A βάσει EN-13888. Το λειτουργικό πλεονέκτημα ενός ελαστικού στόκου είναι καταρχάς η μείωση των τάσεων που εξασκούνται. Πέραν αυτού όμως, μια άλλη σειρά πλεονεκτημάτων συμπληρώνει τις ιδιότητες του: Μεγαλύτερη αντοχή σε απότριψη και μηχανικές αντοχές από τους κοινούς ακρυλικούς στόκους. Μεγαλύτερη αντοχή σε εναλλαγή παγετού/συμπύκνωσης και απόθεσης αλάτων. Απόλυτη πρόσφυση στις παρειές. Απόλυτη υδατοστεγανότητα. (Ο συνδυασμός των δύο τελευταίων το μετατρέπει σε επισκευαστική στεγανοποίηση βεράντας ή ταράτσας). Ευκαμψία και ελαστικότητα τέλος, για εφαρμογή σε ταλαντούμενα-παραμορφούμενα υπόβαθρα. Όλα τα ανωτέρω δεν σημαίνουν βέβαια ότι επιτρέπεται η κατάργηση των αρμών διαστολής.

Πεδίο Εφαρμογής

Αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, (υαλο-) ψηφίδας και φυσικής πέτρας. Εφαρμογή σε υαλότουβλα και μάρμαρα που δεν είναι ευαίσθητα σε απορρόφηση χρωστικών. Ενδείκνυται ιδιαίτερα σε λουτρά, αποδυτήρια, μαγειρεία, υγειονομικούς χώρους, νοσοκομεία. Ιδανικό για βεράντες και ταράτσες και υγρό περιβάλλον. Ιδανικό για παραμορφούμενα-ταλαντούμενα υπόβαθρα (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ψευδότοιχους πλακάκια σε μεταλλικά πατάρια κλπ.). Τέλεια πρόσφυση σε υαλωμένες ή διόλου απορροφητικές παρειές πλακιδίων. Ιδανικό επίσης και για πολύ απορροφητικό υπόβαθρο/πλακάκι σε συνδυασμό με μικρό πλάτος αρμού. Αν απαιτείται ακραία χημική καταπόνηση χρησιμοποιούμε τον εποξεικό στόκο PROF 123.

Τρόποι Εφαρμογής

Ρίχνουμε το υλικό (σκόνη) σε καθαρό νερό και αναμιγνύουμε για τουλάχιστον 4’ ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιογενής μάζα χωρίς κόμπους. Η σωστή αναλογία είναι 6-7,5 lit νερό ανά 25-κιλο σακί υλικού ανάλογα με την απόχρωση ή 1,2-1,5 lit νερό ανά 5-κιλο σακί. Μετά από χρόνο ωρίμανσης 5 λεπτών αναμιγνύουμε σύντομα εκ νέου. Διάστρωση με τον συνήθη τρόπο και άμεσος καθαρισμός των πλακιδίων με υγρό στραγγισμένο σφουγγάρι. Χρόνος ζωής μίγματος 60 λεπτά. Αν δέσει ο στόκος τον ανακατεύουμε ξανά να μαλακώσει αλλά σε καμία περίπτωση δεν προσθέτουμε επιπλέον νερό. Καθαρίζουμε πλήρως την επιφάνεια μετά 10-15 λεπτά με την σπογγώδη σπάτουλα και λίγο νερό. Τα υπολείμματα μετά την πήξη απομακρύνονται με ένα υγρό σφουγγάρι ή πάλι με την σπογγώδη σπάτουλα.

Προδιαγραφές

Βάση: Τσιμεντοειδείς κονίες με ειδικά πρόσμικτα, χωρίς ενώσεις χρωμίου. Αδιαβροχοποιητικό βάσει ΕΝ 12808-5. Κατηγοριοποιημένος σε CG2W A βάσει EN-13888. Υγροί χώροι και ντουζιέρες: Πληροί βάσει DIN 18195-5. Διαθέσιμος χρόνος: 60 λεπτά. Θερμοκρασιακή αντοχή: -30o C έως +70oC. Αντοχή σε θλίψη: βάσει EN 12808-3: ≥15 N/mmΕφελκυσμός κάμψης:βάσει EN 12808-3: ≥3,5 N/mm2Συρρίκνωση:βάσει EN 12808-4: ≤ 2 mm/m. Αντοχή σε απότριψη: βάσει EN 12808-2: ≤ 2000 mm3Ανθεκτικότητα σε νερό: ναι. Μειωμένη απορρόφηση νερού: Ναι, βάσει EN 12808-5. Αντιπαγετικότητα: Nαι. Γήρανση UV: Καμία.